Voorwaarden, privacy en disclaimer Plunder.nl


Voorwaarden

1. De adverteerder dient er voor te zorgen dat omschrijving en beeld overeenkomen met de werkelijkheid. Het is niet toegestaan onjuiste of misleidende informatie te verstrekken.
2.Contactgegevens van de adverteerder geplaatst bij de advertenties dienen juist te zijn. Een link naar een website dient relevant te zijn.
3. De aangeboden artikelen dienen Sale gerelateerd te zijn.
4. De aangeboden artikelen dienen in bezit te zijn van de adverteerder. Uitzondering hierop is wanneer u handelt in opdracht van de eigenaar. Dit moet u kunnen aantonen, wanneer de beheerder hier naar vraagt.
5. Een sale dient met  het juiste merk(en) en adres geplaatst te worden.
6. Een Sale mag slechts 1 maal geplaatst worden.
7. Toegevoegde foto's moeten een weergave zijn van het daadwerkelijk geadverteerde sale, dus bijvoorbeeld een  flyerafbeelding.
9. Het is niet toegestaan artikelen aan te bieden die verboden zijn bij de Nederlandse wet.
10. Het is niet toegestaan Plunder.nl te gebruiken: 11. Het staat Plunder.nl vrij om tekst en beeld van geplaatste sales te hergebruiken voor andere doeleinden.
12. Advertenties die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen zonder notificatie door de redactie worden verwijderd.

Privacy

Voor Plunder.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Plunder.nl zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening kan Plunder.nl gegevens vastleggen in een bestand. Plunder.nl gebruikt deze gegevens om gebruikers van Plunder.nl, op de hoogte te houden van eigen interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Repute CMD en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Plunder.nl rekening te houden met voorkeuren.

Beveiliging gegevens
Plunder.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Op Plunder.nl wordt bij opgegeven advertenties altijd alle ingevulde persoonsgegevens getoond. De opgegeven auto gegevens van een zoekservice worden bij het onderdeel “te koop gevraagd” op Plunder.nl getoond. Persoonsgegevens die ingevuld zijn bij het opgeven van een zoekservice worden nooit op Plunder.nl getoond.

Clickgedrag
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Plunder.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Plunder.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Plunder.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen
Plunder.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van Plunder.nl. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met Plunder.nl  

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Plunder.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Plunder.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Plunder.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste informatie/sales.